Hur många vaccinationer ska en valp ha?

Hur många vaccinationer ska en valp ha?

Hur många vaccinationer ska en valp ha?

Vaccination är ett viktigt och enkelt sätt att skydda sitt djur från allvarliga sjukdomar. Alla hundar ska vaccineras mot parvo (hundpest), valpsjuka och smittsam leversjukdom/hepatit. Förutom grundvaccination som görs vid 7 veckor, efter 12 veckors ålder och vid 1 års ålder, ska vaccinationen upprepas vart tredje år.

Vad kostar det att vaccinera en valp?

Vaccination | HUND

  • Vaccination | ungt djur upp till 6 månaders ålder | 350 kr*
  • Vaccination | djur äldre än 6 månaders ålder | 460 kr*

Vad ingår i 12 veckors vaccination valp?

Vid tolv veckors ålder får din valp sin andra valpvaccination. Den första skall ha getts när valpen var cirka åtta veckor gammal tillsammans med uppfödaren. I valpens grundvaccination ingår vaccinering mot valpsjuka, hepatit och parvovirus.

När ska man vaccinera sin valp?

Grundvaccinering mot parvo, valpsjuka och hepatit ges vid åtta veckors ålder (det sker oftast innan valpen lämnar uppfödaren). Andra vaccinationen ges vid tolv veckors ålder. Revaccination vid 1 års ålder. Därefter vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år.

Vad kostar besiktning valp?

Prisexempel på de vanligaste undersökningar/behandlingar Hund
(Poliklinik) Grundavgift vid besök på klinikPris
Besiktning
- hund upp till 6 månader300 kr
- hund upp till 6 månader + vaccination och id-chip600 kr
- hund över 6 månader700 kr

Hur mår valpen efter vaccination?

Det kan förekomma lindrig irritation vid injektionsstället efteråt, men om hunden får allvarligare biverkningar såsom nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudområdet eller andra delar av kroppen, eller mag-tarmstörning, är det viktigt att uppsöka veterinär snarast.

Relaterade inlägg: