Hur fungerar sjukvården i Kenya?

Hur fungerar sjukvården i Kenya?

Hur fungerar sjukvården i Kenya?

Kvaliteten på Sjukvården i Kenya är varierande. De bästa sjukhusen finns i Nairobi och i Mombasa. De privata sjukhusen håller högre standard än de statliga. Sämst tillgång till sjukvård finns i landets nordöstra delar.

Vad är Kenya eller Kenya?

Landsnummer. 254. Kenya (i äldre svenska stavat Kenia) [ke:'nja; engelskt uttal ke'njə eller ki:'njə], formellt Republiken Kenya ( engelska: Republic of Kenya ), är en suverän stat och republik i Östafrika, vid Indiska oceanen, gränsande till Etiopien, Somalia, Sydsudan, Tanzania och Uganda.

Varför är Kenia helt beroende av internationellt bistånd?

Kenya är ett fattigt land och helt beroende av internationellt bistånd. I början av 1990-talet genomgick landet en ekonomisk kris på grund av regeringens vanstyre och Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) gick då in med stora lån och program.

Vad är republiken Kenya?

Kenya (i äldre svenska stavat Kenia) [ke:'nja; engelskt uttal ke'njə eller ki:'njə], formellt Republiken Kenya ( engelska: Republic of Kenya ), är en suverän stat och republik i Östafrika, vid Indiska oceanen, gränsande till Etiopien, Somalia, Sydsudan, Tanzania och Uganda.

När blev Kenia självständigt?

Kenya blev självständigt 1963 och under de första 15 åren styrdes landet av den socialistiske frihetsledaren Jomo Kenyatta. Under perioden 19 styrdes landet av president Daniel Arap Moi som gjorde landet till en korrupt enpartistat.

Relaterade inlägg: