Måste man göra AT tjänst?

Måste man göra AT tjänst?

Måste man göra AT tjänst?

Allmäntjänstgöring i Sverige, så går det till När du har fått din läkarexamen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare måste du göra allmäntjänstgöring, AT. Socialstyrelsen fattar beslut om att du får gör AT i Sverige. Under din AT är du anställd som AT-läkare hos en privat eller offentlig arbetsgivare.

Vem fattar beslut i landstinget?

Regionfullmäktige styr och beslutar Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet på regional nivå. Fullmäktige representerar befolkningen och tar beslut i regionernas viktigaste frågor.

När blev landstinget region?

En region arbetar och samverkar med kommunerna inom regionen och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokal- och kollektivtrafik, kultur, regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Den 1 januari 2019 blev resterande Landsting omvandlade till Regioner.

Var får landstinget sina pengar ifrån?

Precis som är fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.

När infördes landsting?

Landsting är den numera historiska beteckningen för självstyrande regionala enheter i Sverige. Den genomfördes genom 1862 års kommunalreform. De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga (primär-)kommunerna.

Relaterade inlägg: