Vilka kurser ingår i personalvetare?

Vilka kurser ingår i personalvetare?

Vilka kurser ingår i personalvetare?

Programmet inleds med Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 högskolepoäng (hp). Därefter följer en kurs om Personalarbete I, 22,5 hp där centrala områden som personalekonomi och psykologi, med inriktning mot organisations- och arbetslivsfrågor ingår.

Vad är mediekommunikation?

Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån medieteoretiska metoder och modeller. Ämnet är till sin karaktär såväl teoretiskt som praktiskt.

Varför vill man jobba med kommunikation?

Att jobba med kommunikation är omväxlande, allmänbildande och socialt. Man kan också få mycket uppskattning för sitt arbete om man lyckas med det, eftersom det kan generera väldigt mycket pengar till företaget man jobbar för och göra det framgångsrikt, skriver Sydsvenskan.

Vad är en Medievetare?

Arbetsmarknad och karriär Arbetsmarknaden för medievetare är bred och du kan jobba i stort sett i vilken organisation som helst där kunskap om medier är av betydelse. Utbildningen ger exempelvis goda förutsättningar för att jobba med kvalificerad omvärldsbevakning där medier och medieanvändning står i fokus.

Vad kan man jobba med inom kommunikation?

Vad kan man jobba med inom kommunikationyrken?

  • Art Director. Som art director deltar du i arbetet med att utforma reklam på en reklambyrå. ...
  • Copywriter. ...
  • Informatör/kommunikatör. ...
  • PR-konsult. ...
  • Pressekreterare. ...
  • Marknadsförare. ...
  • Projektledare. ...
  • Webbredaktör.

Relaterade inlägg: