Vad betyder avskrivning av studielån?

Vad betyder avskrivning av studielån?

Vad betyder avskrivning av studielån?

CSN kan i vissa fall skriva av ditt lån helt eller delvis. Vi kan till exempel skriva av ditt lån vid en viss ålder, vid dödsfall eller om du har synnerliga skäl. Det är olika regler beroende på vilket lån du har.

Vad händer med CSN lån om man dör?

Du har som längst 25 år på dig att betala av ditt lån. Om du har fått ditt studielån utbetalt från och med 1 januari 2022 ska ditt lån vara betalt när du fyller 64 år. Om du har lån som du har fått utbetalt mellan och 31 december 2021 ska ditt lån vara betalt när du fyller 60 år.

Är CSN lån avdragsgillt?

Nej, räntan på lån för studier får du inte göra avdrag för när du deklarerar. Du betalar in en lägre ränta från början. Däremot får du dra av räntan som du betalar vid återkrav, det vill säga när vi kräver tillbaka studiestöd som du har fått utbetalt men inte haft rätt till.

Hur mycket frånvaro för att bli av med CSN?

Om du har ogiltig frånvaro på gymnasiet kan ditt studiebidrag stoppas. Det gäller även andra bidrag, till exempel extra tillägg från CSN eller flerbarnstillägg från Försäkringskassan. Här kan du läsa om vad som händer med bidragen från CSN om du har ogiltig frånvaro.

När behöver man inte betala tillbaka CSN?

Du kan i vissa fall få ditt lån avskrivet. Det innebär att du inte behöver betala tillbaka hela eller delar av ditt lån. När kan ditt lån skrivas av? Din ansökan om nedsättning för år 2022 måste ha kommit in till CSN senast den 30 november 2025.

Hur mycket pengar kan man låna från CSN?

Det är CSN som avgör hur mycket du kan låna. Enligt CSN kan du låna max 2 976 kronor i veckan för undervisningsavgifter på eftergymnasial nivå, eller maximalt 357 120 kronor om året.

Relaterade inlägg: