Kan man överfylla AdBlue?

Kan man överfylla AdBlue?

Kan man överfylla AdBlue?

Överfyll inte AdBlue®-tanken. När du har fyllt på AdBlue®-tanken ska du sätta på AdBlue®-tanklocket på påfyllningsröret och skruva fast det åt höger.

Hur många liter AdBlue?

I normalfallet kan du förvänta dig en förbrukning av AdBlue som ligger mellan 4 och 6% av dieselförbrukningen. Med andra ord använder du ungefär 5 liter AdBlue för varje 100 liter diesel, eller ungefär 1,5 liter AdBlue för varje 100 km färdsträcka.

Hur är Biltemas AdBlue?

AdBlue är en lösning som består av avjoniserat vatten och ureaämnen, och är helt giftfri och ofarlig för människor och djur. När du ska tanka AdBlue i bilen gör du detta i en separat tankbehållare som är avsatt för vätskan. Denna behållare är oftast tydligt markerad med ett blått tanklock.

Vilka årsmodeller har AdBlue?

Bilmodell? VW började med AdBlue på Passat årsmodell 2015 med nya B8-modellen. Där är det däremot lite lurvigt med AdBlue då det finns vissa med manuell växellåda som klarade sig utan. VW började med AdBlue på Golf årsmodell 2019.

Finns det olika kvalitet på AdBlue?

Finns det skillnad på AdBlue och AdBlue? Det är viktigt att den AdBlue som används är av hög renhetsgrad så att inte SCR-katalysatorn förorenas och förstörs. Använd därför endast AdBlue som är tillverkad enligt kraven i ISO 22241 och benämns AdBlue.

Hur länge kan AdBlue stå?

Om du följer förvaringsinstruktionerna kan du förvara AdBlue i upp till ett år. Om du behöver förvara AdBlue längre eller i svåra förhållanden, t. ex. i en skördetröska, är det bäst att du dränerar AdBlue först eller analyserar lösningen så du ser om specifikationerna fortfarande uppfyll.

Har AdBlue bäst före datum?

AdBlue har ett bäst-före-datum som är temperaturberoende. Korrekt lagring förlänger bäst före-datumet. Till exempel, AdBlue som förvaras i 38 °C (100 °F) håller i mindre än tre månader, men om det förvaras i 27°C (80 °F) håller det i ett år.

Kan man använda gammal AdBlue?

Om den förvaras korrekt och är oöppnad, kan den ha en längre hållbarhetstid”. Arom-Dekor: ”Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum, under förutsättning att den förvaras enligt rekommendation”. Använd inte gamla behållare för diesel eller olja till att överföra adblue-vätskan till tanken.

Hur mycket AdBlue ska man fylla på Volkswagen?

Enligt VW måste man fylla på minst 10 liter för att bilen ska registrera påfyllningen.

Relaterade inlägg: