Vad kan man använda flis till?

Vad kan man använda flis till?

Vad kan man använda flis till?

Flisen används som täckning på marken och i krukor tillsammans med alla slags växter, prydnadsväxter och ätliga växter. Flisen skyddar mot ogräs, jordstänk och stora temperaturväxlingar i jorden. Jorden blir lucker och avdunstningen minskar så att du inte behöver vattna så ofta.

Hur mycket träflis per kvm?

Åtgång. En säck räcker till 0,5-1 kvm.

Vad är grund flisning?

Den största användningen av flis sker inom massa- och pappersindustrin. Före flisning avlägsnas först barken på massaveden i så hög utsträckning som möjligt i barktrummor varefter den barkade veden flisas, sållas och mellanlagras för att sedan transporteras till processerna för pappersmassatillverkning.

Vad är Täckbark bra för?

Täckbark, eller träflis, är bra på att hindra ogräs och behålla fukten i marken. Det höjer också mullhalten i marken efter några år när barken brutits ner. MEN, när barken bryts ner använder mikroorganismerna (som gör jobbet) kväve, varför det blir kvävebrist i marken under de år nedbrytningen tar.

Hur mycket flis behövs?

Energivärde. Man beräknar att flis (fukthalt ca. 30 %) har ett energivärde på ungefär 900 kWh. Att ersätta 1 m³ olja eller 10 000 kWh med flis kräver 10-12 m³ flis.

Relaterade inlägg: