Hur mycket biogas blir det av matavfall?

Hur mycket biogas blir det av matavfall?

Hur mycket biogas blir det av matavfall?

Matrester innehåller mycket energi och en påse med matavfall som väger 1 kg räcker till att köra en biogasbil nästan 2 kilometer. Efter utvinning av biogas blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Det är växtnäring som på så sätt kan återföras till kretsloppet i form av gödsel.

Är biogas lönsamt?

Biogas är överlag ett bättre alternativ ur alla perspektiven. I fyra av de fem fallen är biogas som uppgraderas till fordonsgas att föredra rent ekonomiskt. I det femte fallet var det fortfarande lönsamt med biogas, men att fortsätta som tidigare är betydligt mer lönsamt.

Hur gör man biogas av matavfall?

Rötning ger biogas och biogödsel Rötning är den vanligaste metoden att behandla matavfall. Vid rötning bildas biogas, som huvudsakligen består av metan och koldioxid. Biogas är en förnybar energikälla. Efter uppgradering – rening – kan den användas som fordonsbränsle.

Hur mycket biogas produceras och används i Sverige?

Biogas produceras av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall och avfall från livsmedelsindustri och slakterier. I Sverige finns 280 biogasanläggningar som under 2019 producerade drygt 2,1 terawattimmar biogas, en ökning med 3,3 procent jämfört med 2018.

Var avfallet som blev biogas?

Matavfallet bearbetas till en pumpar slurry (vätska). Det blir även en liten del fast avfall. Slurryn går till en biogasanläggning. I biogasanläggningen omvandlas den till biogas och biogödsel.

Relaterade inlägg: