Hur beskattas utbetalning av tjänstepension hos mottagaren?

Hur beskattas utbetalning av tjänstepension hos mottagaren?

Hur beskattas utbetalning av tjänstepension hos mottagaren?

Tjänstepension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1 § IL). Tjänstepension grundas normalt på en utfästelse om pension till den anställda eller den anställdas efterlevande.

Är tjänstepension en förmån?

Tjänstepension är den vanligaste och mest värdefulla personalförmånen och kan stå för mer än 20 % av den totala pensionen. För medarbetare med högre inkomster kan det röra sig om ännu mer. Men tjänstepension är mer än pengar till den framtida pensionen.

Är skatt på tjänstepension pensionsgrundande?

Alla inkomster från arbete är pensionsgrundande, oavsett om du får inkomsten från en anställning eller som egen företagare. PGI beräknas på arbetsinkomster även för år efter att man fyllt 65 år. Om du är född 1937 eller tidigare beräknas dock inte någon PGI.

Hur mycket skatt betalar man när jag tar ut mitt privat pensionssparande?

Vad betalar jag för skatt? Privat pensionssparande av den här typen beskattas som annan pension, alltså på samma sätt som lön fast med andra grundavdrag. Tanken är att du får ett skatteavdrag när du sätter in pengarna men att du sedan betalar skatt på dem när du tar ut dem.

Vad är kollektivavtalad tjänstepension?

I de kollektivavtalade tjänstepensionerna har fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna pressat priserna för att du som anställd ska få så mycket som möjligt i pension. Tjänstepensionen du får med kollektivavtal ser likadan ut för alla i samma ålder inom samma avtalsområde. Du kan vara säker på vad du har.

Varför högre skatt på pension?

För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. För 2022 är det personer som är födda 1956 och tidigare som omfattas av den lägre skatten. Även om du fortsätter att arbeta så sänks din skatt från det år du fyller 66 år.

Relaterade inlägg: