Hur många svenskar är alkoholister?

Hur många svenskar är alkoholister?

Hur många svenskar är alkoholister?

I en studie av den svenska vuxna befolkningen (17-84 år) var 4 procent alkoholberoende (3,1 procent av kvinnorna och 4,8 procent av männen). Det motsvarar omkring 310 000 personer som är alkoholberoende (Sundin mfl. 2018).

Hur många barn har utländsk bakgrund?

År 20 000 utrikes födda barn och 318 000 inrikes födda barn med utländsk bakgrund i Sverige. Sammantaget var det därmed 514 000 barn med utländsk bakgrund. Antalet barn med svensk bakgrund var .

Hur stor del av befolkningen har alkoholproblem?

Sammanfattning. Av befolkningen 16–84 år var det enligt 2021 års undersökning 15 procent som uppgav en riskkonsumtion av alkohol. Andelen var högre bland män än bland kvinnor, och högre bland unga än bland äldre.

Hur vanligt är det med alkoholism?

Trots det är det 75 procent av alla svenskar som dricker alkohol, det är ungefär sex miljoner personer, och ungefär var tredje svensk har riskkonsumerat alkohol den senaste månaden . Därtill är det fyra procent av befolkningen som uppfyller kriterierna för alkoholberoende.

Hur många elever har utländsk bakgrund?

I hela gymnasieskolan fanns det 385 700 elever läsåret 2010/11. Av dessa hade 18 procent utländsk bakgrund. Knappt 10 procent var födda utomlands och 8 procent var födda i Sverige men hade föräldrar som var födda utomlands.

Relaterade inlägg: