Hur gick Vikingatågen?

Hur gick Vikingatågen?

Hur gick Vikingatågen?

Norska och danska vikingar färdades västerut med sina skepp och sökte sig ner utmed Europas kuster till bland annat England, Irland och Frankrike. Nordbor seglade också över Atlanten till Island, Grönland och Amerika. På flera ställen, till exempel i England och Normandie, grundade de egna riken.

Vem är den mest kända vikingen?

Den norske vikingen Leif Eriksson är mest känd för att vara den förste europén som satte fötterna på den nordamerikanska kontinenten. Leif Eriksson seglade från Grönland till Amerika omkring år 1000 – cirka 500 år före Christofer Columbus.

Vad menas med ett vikingatåg?

Vikingatåg var krigståg från Norden mot det övriga Europa under vikingatiden (ca ). Ordet "viking" har antagits komma från latinets vicus, "handelsplats". Krig och handel var under alla omständigheter nära sammanflätade i nordbornas verksamhet.

Vilka var de mäktigaste vikingarna?

Harald Blåtand var av Skandinaviens största härskare. Först gjorde han sig till kung i Danmark, och senare i Norge. Blåtand kunde omöjligen hålla reda på vad som hände i bägge länderna, så han skickade sin fosterson Harald Gråfäll att styra Norge.

Vad var Kattegatt på vikingatiden?

Den var därmed Nordens största stad. Liksom ”Kattegatt” hade Hedeby pirar av trä och vallar med palissader som skyddade invånarna mot angrepp både från sjösidan och från land. Kattegatt är i tv-serien en nordisk storstad.

Hur ser ett Vikingahus ut?

Vikingarna byggde helst sina hus i söderläge för att få så mycket värme från solen som möjligt. Helst skulle det vara på en torr moränbacke där inte fukten kom upp genom jordgolvet underifrån. Huset skulle ligga nära åkrar, ängar och någonstans att få vatten från.

Vad kallas vikingar som for i österled?

Skandinaverna fick namnet ”ruser” av de ryska folken, vilket sedan har blivit en beteckning för en viking i österled. Ruserna erövrade flera stora städer, men förvånansvärd lätthet. Ingen väntade ju sig att en hel flotta krigsskepp skulle komma vandrande över land, vilket ju hände ibland. En typisk rus.

Var vikingar sjökrigare?

Vikingar var sjökrigare, sjörövare, från i huvudsak nuvarande Norden, som deltog i båtburna plundringar och krigståg i Norden, Europa och Västra Asien från 793 fram till 1100-talet. Under perioden erövrade nordiska krigare stora delar av brittiska öarna och norra Frankrike.

Vad är vikingatiden?

Vikingatiden är namnet på en historisk tidsperiod i Skandinavien och oftast avses tiden cirka . Ordet viking finns på några få runstenar från perioden och verkar oftast betyda ungefär ”sjörövare”. Det var alltså inte namnet på ett folk eller en grupp.

När var vikingatiden i Skandinavien?

För de flesta var livet och identiteten knutna till den jordbruksbygd de bodde i. Vikingatiden är namnet på en historisk tidsperiod i Skandinavien och oftast avses tiden cirka . Ordet viking finns på några få runstenar från perioden och verkar oftast betyda ungefär ”sjörövare”. Det var alltså inte namnet på ett folk eller en grupp.

Relaterade inlägg: