Vad är integration data?

Vad är integration data?

Vad är integration data?

Vad är integration (ur ett IT-perspektiv)? Definitionen av integration är att koppla ihop informationssystem på ett sådant sätt att all information hänger ihop.

Vad kan en Integrationsmotor användas till?

En integrationsmotor hjälper dig att:

  • Införa nya system enklare och billigare.
  • Förändra och byta ut redan befintliga system på ett enklare sätt.
  • Samla informationen från alla olika system på ett och samma ställe.
  • Få bättre kontroll över dina olika system.
  • Göra systemen säkrare.

Vad är extern integration?

Extern integration består av att underhållsverksamheten är en del av helheten utanför företaget. Digitalisering driver en stor förändring där innovation, teknikutveckling och kunskap i allt större grad flyttas utanför ett företags gränser.

Vad gör en Integrationsmotor?

I stället för att registrera och hämta information från många olika delsystem kan integrationsmotorn Blue Integrator hantera all information från ett och samma ställe. Till skillnad från lösningar med en stor mängd direktintegrationer gör integrationsmotorn att information bara behöver registreras en gång.

Vad är en Integrationsmotor?

Integrationsmotor. När det är så där snårigt behövs en smidigare lösning. På mitt företag har man precis skaffat Blue Integrator integrationsmotor. Denna är ytterligare ett system, men det har bara en enda funktion: att fungera som spindeln i nätet och ta emot och vidarebefordra information från alla system.

Varför en integrationsplattform?

En integrationsplattform är lösningen på problemen med punkt-till-punkt-integrationer. Det är en plattform som möjliggör återanvändning, ger insyn och kontroll över integrationsflödena och minskar beroendet till specifika system och leverantörer.

Relaterade inlägg: