När du kör på en huvudled har andra väjningsplikt men vissa korsningar är särskilt riskfyllda vilket märke varnar för detta?

När du kör på en huvudled har andra väjningsplikt men vissa korsningar är särskilt riskfyllda vilket märke varnar för detta?

När du kör på en huvudled har andra väjningsplikt men vissa korsningar är särskilt riskfyllda vilket märke varnar för detta?

I vissa korsningar gäller flervägsväjning. Det märks ut med vägmärket väjningsplikt kombinerat med tilläggstavlan flervägs väjning. I sådana korsningar gäller ömsesidig hänsyn, dvs att ingen har mer rätt att köra före den andra. Här gäller det att man hjälps åt!

När har man alltid väjningsplikt?

Man har väjningsplikt också då man från vägrenen eller en sådan cykelbana som är en del av vägen ska in på eller korsa en körbana. Cyklister och mopedförare (moped klass II), som från cykelbana eller vägren ska köra in på eller korsa körbana, har väjningsplikt mot alla fordon på körbanan.

Kan två huvudleder korsa varandra?

Två huvudleder kan aldrig (plan)korsa varandra!! Någon av dem upphör alltid som huvudled innan sådan korsning.

När upphör huvudled att gälla?

När upphör en huvudled? En huvudled upphör när ett slutmärke är uppsatt på sidan av vägen. Kom ihåg att andra trafikregler nu gäller. Detta kan ex vara stopplikt, väjningsplikt och att du måste lämna företräde åt bilar som kommer från höger, dvs.

Vad gäller vid en fyrvägskorsning?

Om särskilda skäl finns förses vägkorsningarna med vägmärket väjningsplikt, STOP eller med trafiksignaler. Den vanligaste förekommande vägkorsningen den s.k. fyrvägskorsningen är en korsning där två vägar möts i samma plan. Korsningarna kan vara försedda med, vägmärke väjningsplikt, stopplikt eller trafiksignaler.

När är det huvudled?

När du befinner dig på eller ska köra in på en huvudled. När det finns fungerande trafikljus. När det finns vägmärken/skyltar med väjningsplikt eller stopplikt. När du lämnar ett accelerationsfält/påfart.

Är det tillåtet att köra om på en huvudled?

Om det inte finns några vägmärken är det högerreglern som gäller och ingen omkörning är tillåten. Det är endast på huvudled som man får köra om andra bilar i en korsning, dock bör man inte göra det.

Relaterade inlägg: