Vad kostar pensionsavsättning?

Vad kostar pensionsavsättning?

Vad kostar pensionsavsättning?

Vi har räknat på att 4,5 procent av lön upp till 44 375 kronor/månad (2022) sätts av till din tjänstepension. På lönedelar över 44 375 kronor sätts 30 procent av. Dessa procentsatser är jämförbara med de största kollektivavtalen.

Vad kostar tjänstepension för arbetsgivaren?

Arbetsgivaren betalar normalt in 4,5 procent av din månadslön på upp till 44 375 kronor till tjänstepensionen (2022). Dessutom 30 procent på lönen över det. En lön på 30 000 kr per månad kan ge 16 200 kr per år i sparande.

Vad kostar ITP 1 för arbetsgivaren?

Premier för ITP 1
ITP 1Kontant utbetald bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbeloppKontant utbetald bruttolön över 7,5 inkomstbasbelopp
Ålderspension4,5 %30 %
Sjukpension2021: 0,: 0,025 %*2021: 0,: 0,127 % **
Premiebefrielse2021: 0,: 0,099 %2021: 1,: 0,738 %

Hur länge ska man jobba för att få full pension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension.

Kan du föra över pensionsrätten?

Föra över pensionsrätten kan du göra om din partner har en låg eller ingen inkomst alls och riskerar att få en låg pension. Att göra en överföring av premiepensionsrätt kan vara ett sätt att kompensera för att den ena parten får ett inkomstbortfall som påverkar försörjningen senare i livet.

Hur kan du föra över premiepensionsrätterna?

Den premiepension som redan har tjänats in går inte att föra över. Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla. Överföringen upphör automatiskt vid skilsmässa. Du kan inte ångra en överföring.

Kan du föra pension till en registrerad partner?

Ordförklaring. Är du gift eller har en registrerad partner kan du välja att föra över din premiepensionsrätt till din maka, make eller registrerade partner. Anledningen kan vara att han eller hon har en lägre inkomst, eller jobbar deltid under en längre period, och därför riskerar att få en lägre pension. Pensionsrätt är de pengar som varje år ...

Relaterade inlägg: