Finns det rehab i Sverige?

Finns det rehab i Sverige?

Finns det rehab i Sverige?

Rehabcentrum Kungsholmen erbjuder kirurgisk och neurologisk rehabilitering för personer som drabbats av en neurologisk skada eller sjukdom eller trafikskada. Du kan komma till Stockholms Sjukhem om du behöver rehabilitering efter akutsjukvård. Här finns avdelningar för både kirurgisk och neurologisk rehabilitering.

Vad kostar en långtidssjukskriven?

Det kostar mycket att ha en långtidssjukskriven medarbetare. Bara produktionsförlusten före, under och efter sjukfrånvaron uppgår till omkring 100 000 kronor, visar en studie vid Linköpings universitet. Därtill kommer kostnader för rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassning.

Hur många behandlingshem finns det i Sverige?

Det finns över 1000 HVB-hem i Sverige, som är professionella boenden med anställd personal där ungdomar med behov av särskilt stöd kan bo. Många av dem är privata och vissa är inriktade på att behandla olika psykosociala problem, andra på ensamkommande flyktingbarn.

Vad är en långtidssjukskrivning?

Enligt Försäkringskassans redovisning för långtidssjukskrivna definieras långtidssjukskrivning som att en person varit sjukskriven i minst 60 dagar. Om en medarbetare antas vara sjuk i mer än 60 dagar ska arbetsgivaren ta fram en plan för återgång i arbete, senast 30 dagar från det att sjukfallet började.

När räknas det som långtidssjukskrivning?

Vad räknas som långtidssjukskriven egentligen, det är en vanlig fråga både från arbetsgivare och anställda. En person som är sjukskriven i mer än 180 dagar, det vill säga ett halvt år, anses vara långtidssjuk. Men för att en individ ska räknas som långtidssjuk måste en nedsatt arbetsförmåga kunna bevisas.

Relaterade inlägg: