Vem får ta PSA prov?

Vem får ta PSA prov?

Vem får ta PSA prov?

Du har haft prostatacancer. Då kan PSA-provet visa om sjukdomen är på väg tillbaka. Du är 40 år eller äldre och har en ärftligt ökad risk för cancer i prostatan. Du vill ta reda på om du har prostatacancer, även om du inte har några symtom eller någon känd förändring i prostatan.

Är PSA prov gratis?

Från och med nästa år kommer män födda mellan 19 erbjudas gratis PSA-prov när de fyller 50 år. (Regionen preciserar att ”Med 'män' avses alla personer oavsett könsidentitet som berörs av det medicinska innehållet”.)

Har man ett riktigt lågt PSA-värde?

Om en man har ett riktigt lågt PSA-värde, under 1 mikrogram per liter, är det inte bara mycket osannolikt att han har en allvarlig prostatacancer, utan också mycket osannolikt att han utvecklar en allvarlig prostatacancer de närmaste sex-åtta åren.

Hur höga är PSA-värden i prostata?

Måttligt höga PSA-värden, upp till omkring 10 mikrogram per liter, beror nämligen oftare på en godartad prostataförstoring än på cancer. Infektioner i urinvägar och prostata ger också höga PSA-värden, under upp till ett halvår efter att infektionen har läkt ut.

Vad är PSA-prov för någonting?

Vad är PSA-prov för någonting? 1 PSA-provet är ett vanligt blodprov som tas i armvecket. 2 PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen. 3 PSA är inte något ”cancerämne” som kommer från en tumör, utan ett äggviteämne, ett enzym, som finns naturligt i kroppen även hos friska män.

Relaterade inlägg: