Hur gör man en Bokföringsorder?

Hur gör man en Bokföringsorder?

Hur gör man en Bokföringsorder?

En bokföringsorder upprättas när en affärshändelse, som enligt bokföringslagen ska bokföras, har ägt rum men det saknas verifikation (bokföringsunderlag). Då måste den bokföringsskyldige själv upprätta en verifikation. Detta dokument brukar kallas bokföringsorder.

Vad är schablonintäkt periodiseringsfond?

Schablonintäktperiodiseringsfonder Aktiebolag som vid beskattningsårets ingång har periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Det kan liknas vid att man betalar en ränta på den skattekredit man får i och med att beskattningen av periodiseringsfonderna skjuts upp.

Vems Verifikationsnummer?

Hur bokför man schablonintäkt periodiseringsfond?

Hur räknar man bokslutsdisposition?

Hur räknar man ut bokslutsdispositioner?

Vad är skillnaden mellan investeringsvaror och förbrukningsvaror?

Relaterade inlägg: