Hur mycket koldioxid släpps ut på en liter bensin?

Hur mycket koldioxid släpps ut på en liter bensin?

Hur mycket koldioxid släpps ut på en liter bensin?

Bilens livscykelutsläpp, CO2 WTW
CO2 WTW för drivmedel sålda 2020 (snitt totalt i Sverige)Ref
Bensin MK1 2,86 [kg CO2 ekv/liter]d
Diesel MK1 2,68 [kg CO2 ekv/liter]d
E85 1,14 [kg CO2 ekv/liter]d
Fordonsgas 0,48 [kg CO2 ekv/Nm3] = 0,76 kg CO2 ekv/kg]d

Vad släpper E85 ut?

I denna rapport skrivs: "Etanol i E85 antas ge ett utsläpp på 0,2 kg koldioxid per liter bränsle, ren bensin 2,77 kg per liter bränsle och bensin låginblandad med etanol 2,65 kg per liter bränsle, sett ur ett livscykelperspektiv för etanol och bensin.

Är etanol miljöfarligt?

Etanol som bilbränsle leder totalt sett till minst lika stora utsläpp av växthusgaser som bensin och diesel. – Vid framställning av etanolen krävs mer fossil energi än vad man skulle fått ut om man kört på diesel med god förbränning och bensinsnåla bilar, säger Christina Engfeldt, som är FAOs representant i Norden.

Vad är Etanols smältpunkt?

Etanols smältpunkt är –114 °C och dess kokpunkt 78 °C. Dess pK a -värde är 15,9. Det är ett neutralt ämne, och har alltså ett pH på 7,0. Densiteten är 789 gram per liter.

Hur löser sig etanol i vatten?

Genom sin korta kolkedja och genom bildandet av vätebindningar löser sig etanol relativt lätt i vatten till skillnad från alkoholer med fler kolatomer. Alla alkoholer har en viss giftverkan, men etanol är den minst giftiga av de envärda alkoholerna.

Vilka användningsområden har industriellt producerad etanol?

Industriellt producerad etanol har många användningsområden, till exempel vattenbaserade färger, läkemedel, parfymer, rengöringsprodukter, lacker och bläck.

Vad är etanol för industriellt bruk?

Etanol utgör den rusframkallande komponenten i drycker som öl, vin och sprit. Framställning sker oftast genom jäsning av sockerhaltiga vätskor från kolhydratrika jordbruksprodukter såsom sockerrör, majs och spannmål. Viss teknisk sprit för industriellt bruk kan vara gjord av petroleum.

Relaterade inlägg: