Är för mycket jod farligt?

Är för mycket jod farligt?

Är för mycket jod farligt?

Ett för högt intag av jod kan påverka sköldkörtelns funktion och leda till rubbningar i sköldkörtelhormonbalansen. En övre gräns för säkert intag (UL, upper level) är 600 mikrogram jod per dag för vuxna.

Varför berikas salt med jod?

Joderingsprogrammet ledde till att förekomsten av struma minskade väsentligt i Sverige, men ända in på 1960-talet förekom sjukdomen fortfarande inom vissa områden. Då ökades riktlinjerna för berikning från tidigare 10 till 50 mikrogram jod per gram salt – något som gäller än idag.

Vilka jodtabletter mot strålning?

Radioaktiv jod, som jod-131, bildas vid kärnklyvningar av uran och plutonium. Jod-131 finns i kärnreaktorer i drift och avger strålning. Ämnet används även inom vården för behandlingar och undersökningar.

Vilka livsmedel är rika på jod?

Jod finns i Livsmedel som innehåller jod är saltvattensfisk, skaldjur och jodberikat salt. Mjölk, ägg och ost innehåller också jod, men är mer måttliga källor.

Hur yttrar sig jodbrist?

Trötthet, håravfall, sköra naglar, minnesproblem, pms-besvär, förstoppning och viktökning kan också vara tecken på jodbrist. På grund av att förbränningen/ämnesomsättningen går ner vid jodbrist kan också frusenhet och kalla händer, fötter vara ett tecken.

Vad gör jod i kroppen?

Vilken uppgift har det i kroppen? Jod är nödvändigt för bildandet av tyreoideahormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner bildas i sköldkörteln (tyreoid) och reglerar ämnesomsättning och reproduktion, samt tillväxt och utveckling hos barn.

Hur använder man jodtabletter?

Så här använder du jodtabletter

  1. Ta jodtabletten bara på uppmaning av myndigheterna. På så sätt försäkrar du dig om att du tar tabletten i rätt tid. ...
  2. Dosera tabletterna rätt.
  3. Jodtabletterna är särskilt viktiga för barn och gravida mödrar. ...
  4. Ta bara en dos.
BE

Relaterade inlägg: