Måste man ha överspänningsskydd?

Måste man ha överspänningsskydd?

Måste man ha överspänningsskydd?

Överspänningsskydd skyddar till en del men inte helt. Egentligen behövs det skydd i flera steg, spänningen tar olika vägar in i hus och ledningar då även vattenledning så för fullt skydd behöver du något mer.

Vad är överspänningsskydd bra för?

Överspänningsskydd används för att skydda elektriska apparater från överspänning. I samband med åskväder kan överspänningen leda till att apparater går sönder, exempelvis TV, datorer eller musikanläggningar.

Vad kostar en åskledare?

Det installeras med fördel samtidigt som jordfelsbrytare om det inte redan finns. Det kostar någon tusenlapp plus installationskostnad. För 5–10 000 kronor kan du dessutom komplettera med ett eget jordtag.

Hur kopplar man in överspänningsskydd?

Genom att kaskadkoppla överspänningsskydd i tre olika nivåer kan man optimera skyddsnivån i sin elinstallation. Nedanstående skyddsnivåer gäller enligt standard: Nivå 1: Överspänningsskydd typ 1 (grovskydd) i form av blixtströmsavledare som placeras vid inkommande kabel i huvudfördelningscentral.

Hur koppla åskskydd?

Åskledare kopplas mellan elstängselaggregat, jordning och eltråden (stängslet). Gör så här: Placera/fästa åskskyddet på ej brännbart underlag i närheten av stängselaggregatet (t. ex på någon vägg) och koppla åskskyddet med någon högspänningsfast, isolerad stängselanslutningskabel till aggregatets stängselutgång.

Hur vet man om huset har åskledare?

När du ser blixten kan du räkna hur många sekunder det dröjer tills du hör åskan. Dela antalet sekunder med tre så får du fram hur många kilometer bort blixten är. Tar det 12 sekunder är blixten alltså 4 kilometer bort.

Relaterade inlägg: