Vad talar för att Sverige ska betraktas som ett kristet land?

Vad talar för att Sverige ska betraktas som ett kristet land?

Vad talar för att Sverige ska betraktas som ett kristet land?

Det kristna kulturarvet har tjänat Sverige väl. Det kristna kulturarvet har tjänat Sverige väl och är djupt rotat i vår kultur, våra traditioner och sedvänjor, och vår kristna värdegrund ligger till grund för vår lagstiftning. Sverige har varit ett kristet land i över tusen år.

Hur vikingarna blev kristna?

Det var praktiskt för vikingarna att bli kristna. Den romersk-katolska kyrkan (som bland annat styrde i Konstantinopel) förbjöd sina troende att handla med hedningar. Därför lät många vikingar döpa sig så de kunde fortsätta med sina affärer. När man kom hem fortsatte man oftast dyrka sina gamla gudar.

Vilka exempel finns det på att Sverige är starkt präglat av kristendom?

Men Sverige har en historia präglad av religion. I hundratals år fanns det en gemensam kristen kyrka som skötte stora delar av samhället och som alla var tvungna att tillhöra, och som genomsyrade allt från lagstiftning och samhällsstruktur till människors vardag och deras sätt att se på världen.

Hur kristet är Sverige?

Vad säger det då om till exempel Sverige där 63 procent av befolkningen är medlemmar i Svenska kyrkan, men de flesta utan att tänka på det.

Vem kom på 800-talet med det kristna budskapet?

När utländska missionärer, som skolböckernas Ansgar – ”Nordens apostel” – anlände till Norden på 800-talet kände många nordbor förmodligen redan till kristendomen. Romarriket, som behärskat Europa i sekler, antog officiellt kristendomen på 300-talet; något århundrade senare hade den nya religionen anhängare på Irland.

Hur blev Sverige kristet so rummet?

Kristendomen kom till vårt land för mer än tusen år sedan. På de flesta håll kanske med sjöfarare och handelsmän som utomlands kom i kontakt med kristna. Eller genom att kristna köpmän besökte kusterna till vad som nu är Sverige. Många nordiska vikingar blev säkert kristna och tog sin nya tro med hem.

Relaterade inlägg: