Var går inkomstgränsen för statlig skatt?

Var går inkomstgränsen för statlig skatt?

Var går inkomstgränsen för statlig skatt?

Det finns två olika gränser för statlig inkomstskatt. Den första går vid årsinkomster över 523 200 kronor eller ungefär 42 000 kronor i månaden. Tjänar du mer än så betalar utöver den kommunala skatten även statlig inkomstskatt på 20 % på den del av inkomst som ligger över gränsen.

Hur mycket får man dra av i resekostnader?

Avdrag - Resor till och från arbetet För resor med egen bil beräknas dina utgifter till 18:50 kronor per mil. För resor med förmånsbil beräknas dina utgifter till 6:50 kronor per mil om bilen går på diesel och till 9:50 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol).

När får man milersättning 2022?

Grundregeln är att alla som ägde en personbil den 28 februari 2022 omfattas av kompensationen, även leasade bilar ger rätt till kompensation. Stödet är 1000 kronor per personbil. Personer som bor i stödområde 1, 2 och 3 och som äger en personbil får ytterligare 500 kronor i kompensation.

När ändras Milersättningen?

Vidare föreslås drivmedelsavdraget vid tjänsteresor med förmånsbil höjas till 12 kronor per mil. Förslaget gäller alla biltyper förutom rena elbilar där avdraget sänks till 6 kronor per mil. I dag ligger ersättningen för bensinbil på 9,50 kronor per mil, för dieselbil och elbil på 6,50 kronor per mil.

När får man skatteåterbäring 2022 om man gjort reseavdrag?

Genom att deklarera digitalt senast 30 mars, samt inte göra några ändringar på inkomstdeklarationen, kan skatteåterbäringen betalas ut 5 – 8 april 2022. Deklarera innan 15 juni för att återbäringen 9 - 12 augusti 2022.

Hur ser det nya reseavdraget ut?

Avdraget för hemresor med egen bil föreslås höjas till 25 kronor per mil och avdraget för drivmedel vid hemresor med förmånsbil föreslås höjas till 12 kronor per mil med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet för vilka rätten till avdrag i stället föreslås sänkas till 6 kronor per mil.

Relaterade inlägg: