När trodde man på jättar?

När trodde man på jättar?

När trodde man på jättar?

Folktrons jättar I sockenskildringar finns det ofta referenser till jättar när det gäller olika fornlämningar, ännu in på 1900-talet. De har också trotts bygga fornborgar och anlägga vägar, och lämnat spår efter sig i form av sjöar och olika formationer på berg.

Hur stora är jättar?

Förutom att alla jättar är större än människor kan de vara av en mängd olika storlekar. Några är bara något större än vanligt folk, andra är så stora att man kan stå på deras tår och tro att man klättrat upp på ett berg!

Var Oden och Tor?

Oden har många namn och är både krigsgud och dödsgud. Till hans boning Valhall kommer hälften av de krigare som dött i strid. Han är den enögde allfadern som offrat sitt öga för att kunna se allt som händer i världen. Med Frigg har han sonen Balder och med Jorden har han sonen Tor.

När slutade man tro på asagudarna?

Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar«. Men även långt senare, ända in på 1800-talet, levde asatron kvar i folks medvetande. Ett exempel är så kallade åskviggar, det vill säga forntida stenyxor som bönderna hittade i marken.

Finns det jättar?

Jättar troddes förr vara ett folk som levt för väldigt länge sedan. En vanlig förklaring till att de inte längre fanns kvar var att de flesta jättar flydde från landet när kristendomen kom. Men i Isofs samlingar finns flera berättelser om jättar som levde kvar i landet fram till förhållandevis modern tid.

Hur ser jätten ut?

Jättar är mycket stora och starka väsen som har formen av en människa, men de är inte särskilt förtjusta i människor. I sagorna kan jättar ibland vara klumpiga och dumma, ibland onda och sluga, men ibland också trollkunniga och kloka. Ofta är jättar mycket hungriga.

Vart är Tors hammare?

Ett 40-tal torshammare har än så länge hittats på Björkö. På bilden ovan kan ni se en torshammare i bärnsten som hittades i kammargraven Bj 943. Detta var en kvinnograv ifrån Hemlanden på Björkö, det största av Birkas gravfält med över 1500 synliga gravar!

Var Hugin och Mumin?

Enligt nordisk mytologi var Hugin och Munin — Tanken och minnet — de korpar som guden Oden hade på sina axlar. Dessa sändes ut i gryningen att inhämta kunskaper om vad som tilldrog sej ute i världen. De återvände vid frukostdags och avgav rappoort. De kan således sägas vara historiens första spionsatelliter.

Relaterade inlägg: