Varför får man ödem i ryggen?

Varför får man ödem i ryggen?

Varför får man ödem i ryggen?

Lymfödem är en svullnad som beror på att den kroppsvätska som kallas lymfa har svårt att transporteras. I stället samlas lymfan upp framför allt i området mellan huden och muskulaturen. Lymfödem går oftast inte att bli av med, men det finns behandling som minskar besvären.

Vad är inflammatorisk ryggsjukdom?

Inflammatorisk ryggsjukdom ingår som en del i det större sjukdomsbegreppet, spondylartriter. Detta omfattar sjukdomstillstånd med likheter vad gäller patofysiologi, men som saknar signifikant tecken på ryggsjukdom. Exempel på sådana tillstånd psoriasisartrit, reaktiva artriter i perifera leder och upprepade iriter.

Vad är Radikulit?

Ischiassmärtan kan också kallas radikulit, om den kommer av en inflammatorisk respons, vilket antingen direkt eller indirekt är den vanligaste orsaken till den strålande smärtan.

Vad är Radikulit i ländryggen?

Ischiassmärtan kan också kallas radikulit, om den kommer av en inflammatorisk respons, vilket antingen direkt eller indirekt är den vanligaste orsaken till den strålande smärtan.

Vad är myelitis?

Myelit är ett samlingsbegrepp för inflammation i ryggmärgen. Inflammationen kan vara orsakad av en autoimmun sjukdom, det vill säga ett felaktigt riktat immunologiskt angrepp mot kroppsegen vävnad. Det kan även vara en följd av en infektion, till exempel en herpesvirusinfektion eller borrelia.

Relaterade inlägg: