Hur går en asylutredning till?

Hur går en asylutredning till?

Hur går en asylutredning till?

En asylutredning tar mellan två och tre timmar och du kommer att få frågor om saker som kan vara jobbigt eller pinsamt att prata om. Det är viktigt att du berättar sanningen för Migrationsverket, även om det är jobbigt, och försöker svara på alla frågor så noga du kan.

När kan man ansöka om asyl på nytt?

Beslut om avslag gäller normalt i fyra år, efter det kan man ansöka om asyl på nytt.

När behöver man söka asyl?

Du kan söka asyl i Sverige om du är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i ditt hemland. På dessa sidor kan du läsa om hur det går till att ansöka om asyl i Sverige, vem som kan få asyl och hur en ansökan prövas.

Vad betyder subsidiärt skydd?

Olika typer av skyddsbehövande Alternativt skyddsbehövande (även subsidiärt skyddsbehövande), personer som i sitt hemland hotas av våld och konflikter, tortyr eller döden, men som inte är förföljda. Dessa räknas inte som flyktingar enligt flyktingkonventionen.

Vad menas med humanitära skäl?

Med humanitära skäl menas ofta skäl som medför att en av- eller utvisning framstår som orimlig eller stötande. Det har handlat om personer som varit svårt sjuka, befunnit sig i Sverige under en lång tid och anpassat sig till landet, eller där man hänvisat till situationen i hemlandet.

Varför nekas uppehållstillstånd?

Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och befinner dig i Sverige. Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige och att du måste lämna landet om du befinner dig här. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet.

Relaterade inlägg: