Kan man begära ut dödsorsaksintyg?

Kan man begära ut dödsorsaksintyg?

Kan man begära ut dödsorsaksintyg?

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg fyllas i av läkare. Dödsbeviset ska lämnas till Skatteverket och i vissa fall till Polisen. Dödsorsaksintyget ska skickas till Socialstyrelsen. Du kan använda e-tjänsten nedan för elektroniskt dödsbevis och intyg om dödsorsak.

Vad betyder obducera?

En obduktion är en undersökning som innebär att kroppen efter en avliden person öppnas och undersöks.

När måste man obducera?

Ett dödsfall ska anmälas till polisen om läkaren inte är säker på att det är en sjukdom som har orsakat döden. Polisen kan då begära att en rättsmedicinsk obduktion ska göras. Den kan göras om det till exempel finns misstankar om något av följande: Dödsfallet beror på ett brott, som till exempel mord eller dråp.

Hur får man tag på en dödsattest?

Beställ dödsfallsintyg Ring 0771-567 567 och säg "beställa dödsfallsintyg" i talsvaret så kommer du till rätt handläggare. Observera att dödsfallsintyg bara kan tas fram för personer som avled efter den . För dödsfall som inträffade tidigare får du vända dig till Riksarkivet.

När någon dör på äldreboende?

Vid dödsfall på äldreboende hjälper personalen er med omhändertagandet av den avlidne. Då ett naturligt dödsfall inträffat på äldreboende (särskilt boende) kontaktar personalen läkare eller distriktssköterska, som kommer för att konstatera dödsfallet.

När kan man beställa dödsfallsintyg?

Ett dödsfallsintyg är en offentlig handling, och vem som helst kan beställa ett. Du som företräder dödsboet kan ringa till Skatteverket, så snart de har registrerat dödsfallet, och beställa ett dödsfallsintyg att visa upp på banker och andra företag.

Hur många obducenter finns det i Sverige?

Sedan 1980-talet har antalet obduktioner minskat från att ha legat på ca 50% till dagens ca 10% av alla avlidna. Vid en klinisk obduktion utreds de sjukliga processerna som har förekommit hos den avlidne och på basen av de fynd som görs kan en sannolik orsak till dödsfallet anges.

Relaterade inlägg: