Hur hög provision?

Hur hög provision?

Hur hög provision?

Provision byggs ofta upp i procent, speciellt då affärerna varierar i storlek. Ett vanligt upplägg är att någonstans mellan 15-25% går till säljaren.

Vad menas med fast kontant lön?

Arbetstagare med kortare anställningstid eller lägre sysselsättningsgrad kan få månadslön enligt detta moment. Som fast kontant lön avses även eventuella fasta lönetillägg som ut- ges för kalendermånad, om inte annat överenskoms mellan arbetsgi- vare och arbetstagare.

Vad är fast och rörlig lön?

Provisionslön betyder att månadslönen består av en fast lönedel och en rörlig lönedel. Den rörliga lönedelen, provisionen, är vanligen en procentuell ersättning baserad på din prestation, till exempel försäljning. Modeller med enbart provision förekommer, men de är ovanliga och är inget som Forena ställer sig bakom.

Vad är provisionsintäkter i baskontoplanen?

I redovisningsenheter som inte har försäljning på provision som huvudverksamhet klassificeras provisionsintäkter som övriga rörelseintäkter. I baskontoplanen bokförs provisionsintäkter i kontogrupp 30 till 34 eller i kontogrupp 39. Kontogrupp 30 till 34 - Huvudintäkter. Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter.

Varför inte ha provisionsbaserad lön?

Att ha helt provisionsbaserad lön förekommer, men det är inte så vanligt. Tanken med provision är att du som anställd ska motiveras av att kunna påverka vad du får ut i lön och därmed satsa på att göra ett bra jobb. Många som har provision upplever det som motiverande.

Vad är provisionsbaserad lön?

Provisionen används ofta som en del av lönen, samtidigt som du har en fast grundlön eller garantilön. Att ha helt provisionsbaserad lön förekommer, men det är inte så vanligt. Tanken med provision är att du som anställd ska motiveras av att kunna påverka vad du får ut i lön och därmed satsa på att göra ett bra jobb.

Relaterade inlägg: