Hur långt metspö ska man ha?

Hur långt metspö ska man ha?

Hur långt metspö ska man ha?

Metspön kallas även för långspö vilket i sig talar om vad för sorts spö vi pratar om. Som regel är de kortare på 3 meter för att normalt finnas upp till 6-7 meter. Men det finns spön som är uppemot 9-10 meter. Välj ett kortare för de minsta barnen och ett lite längre för de äldre.

Är det lagligt att fiska med mask?

Enligt fiskeriverkets bestämmelser (FIFS 2004:37) får metspö inte vara agnat med mask. Tänk på att det är förbjudet att flytta fisk mellan olika vatten utan tillstånd. Oavsett vilket fiskekort du köpt för meta skall all fångst återutsättas på den plats där du fångade den.

Kan man meta gös?

Gösen kan du meta med både strömming och mört är väl det som är smidigast, men även räka och mask brukar fungera. Här finns utrymme för nytänkande. Flätlina är det som fungerar bäst enligt mitt tyckande, och då behöver du en som ligger runt 0.18-0.23/mm. Fördelen med flätlina är kroknings-egenskaperna på långt håll.

Vad kan man ha som Fiskbete?

Bra bete är mask, maggot, majskorn, deg, räkor, bröd, larver, fiskbitar och olika sorters småfisk. Man kan också köpa boilies som är speciellt smaksatta degkulor. Även här gäller regeln liten fisk – litet bete, större fisk – större bete.

Är det förbjudet att meta med mask?

Anledningen till att Jordbruksverket anser att mask/larver kan användas som levande fiskbete, men inte levande fisk för samma ändamål, är att maskar/larver saknar centralt nervsystem. Därför menar Jordbruksverket att det är tillåtet att nyttja levande maskar och larver som bete.

Vad nappar fiskar på?

Bra bete är mask, maggot, majskorn, deg, räkor, bröd, larver, fiskbitar och olika sorters småfisk. Man kan också köpa boilies som är speciellt smaksatta degkulor. Även här gäller regeln liten fisk – litet bete, större fisk – större bete.

Vilka fiskar äter bröd?

Bröd är ett helt fantastiskt bete att fånga olika arter med och det fungerar också mycket bra till olika metoder. Man kan fiska brödet på ytan efter arter som id, färna och karp men det går lika bra att flötmeta och bottenmeta efter arter som sutare, sarv och mört.

Relaterade inlägg: