När bröstcancer sprider sig?

När bröstcancer sprider sig?

När bröstcancer sprider sig?

Cancern har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av din kropp. De nya tumörerna kallas metastaser. Bröstcancer delas ofta in i olika stadier från 0 till 4, beroende på hur stor tumören är och om den har spridit sig till de omgivande lymfkörtlarna och andra delar av kroppen.

Hur snabbt dör man av bröstcancer?

Chansen att bli botad har ökat påtagligt de senaste årtiondena. Prognosen är bättre ju tidigare sjukdomen upptäcks. I dag lever över 85 procent av kvinnorna 10 år efter bröstcancerdiagnos. Män med bröstcancer har en något sämre prognos då sjukdomen oftast upptäcks i ett senare stadium.

Vart brukar bröstcancer sprida sig?

Studien visade att tumörceller sprids från brösttumören till armhålans lymfkörtlar och till andra organ som skelett och hjärna. Ofta sprider sig sedan metastaser vidare från det första organet till andra organ i nästa steg.

Hur stor chans är det att män dör av bröstcancer?

Var ger bröstcancer metastaser?

Relaterade inlägg: