Vad händer vid appendicit?

Vad händer vid appendicit?

Vad händer vid appendicit?

Vid en blindtarmsinflammation får du ont i magen och smärtan sitter oftast i magens högra nedre del. Blindtarmsinflammation opereras oftast, men kan ibland behandlas med antibiotika. De flesta som blir sjuka är mellan tio och tjugofem år gamla, men du kan bli sjuk oavsett ålder.

Är appendicit farligt?

Rent formellt är akut appendicit ingen farlig sjukdom, medan följderna av en appendicit kan vara direkt livshotande.

Vad lider du av vid appendicit?

Ett av de vanligaste akuta kirurgiska tillstånden och uppstår när lumen i appendix obstrueras. Stagnationen av organets sekret leder till en bakterietillväxt och invasion i appendix vägglager, vilket gör att kroppens immunsvar reagerar med den inflammatoriska reaktion som ger de klassiska symtomen.

Hur länge kan män gå med brusten blindtarm?

Ibland kan blindtarmen brista på grund av inflammationen och då behöver du vård snabbt – brusten blindtarm kan leda till bukhinneinflammation. Barn under 7 år och personer över 70 år drabbas oftare än andra. Om blindtarmen har brustit kan smärtan komma och eller till och med försvinna i några minuter eller timmar.

Vad kan orsaka appendicit?

ORSAKER. Etiologin är oklar och sannolikt multifaktoriell. Obstruktion, oftast p g a en inkilad fekalsten, ses hos en tredjedel och är då ofta förenad med en komplicerad appendicit med gangrän och perforation. Appendicit kan utlösas av direkt trauma mot appendix.

Vad som menas med Smärtvandring?

Blindtarmsinflammation visar sig ofta först i form av smärtor runt naveln som efter några timmar förflyttas längre ner, till magens högra sida. Det kallas smärtvandring och är typiskt vid just blindtarmsinflammation.

Vad är peritonit och vid vilka tillstånd kan detta uppstå?

Bukhinneinflammation eller peritonit avser inflammation i bukhinnan, peritoneum. Bukhinneinflammationen uppstår vanligast då ett organ inuti peritoneum brister. Exempelvis kan en inflammerad tarm brista, till exempel blindtarmen, och därmed infektera bukhinnan.

Relaterade inlägg: