Hur mycket OB tillägg industri?

Hur mycket OB tillägg industri?

Hur mycket OB tillägg industri?

Industriarbetaren har en timlön om 100 SEK och ett ob-tillägg om 40 % på timlönen eller 40 SEK per obekväm arbetstimme.

När får man OB tillägg transport?

Transportavtalet har exempelvis samma ob-ersättning för helger och storhelger, vilket ligger på cirka 64 kr/timme. Livsmedelsavtalet ger cirka 129 kr/timme under helger och cirka 190 kr/timme under storhelger.

Vad är Premiekompensation transport?

Premiekompensation - ett annat lönetillägg Transportavtalet som Alfta Frakt är knutet till, har några speciella lönetillägg. Bland annat premiekompensation, som innebär att den anställde får en summa för varje arbetad timme. Beloppet varierar beroende på antal år i yrket.

Får man betalt under utbildning YKB?

Det står i avtalet att ”all kompetensutveckling nödvändig för arbetet” ska tillhandahållas av arbetsgivaren. Chaufförers fortsättningskurser i YKB ingår i detta. Du ska grundlön under utbildningen. Om du och chefen kommer överens kan du i stället ta ut kompensationsledigt timme för timme.

Hur mycket är OB-tillägg metall?

OBtillägg:nuvarandeNy
OB 140,1341,02
OB 248,6649,74
OB 375,1576,80
OB 4167,14170,82
BE

Får man OB om man tar ut komp?

OB-tillägg Eftersom du har arbetat på obekväm arbetstid ska du särskild kompensation. Hur mycket kompensation du får beror på om du har arbetat en lördag eller en helgdag samt vilken tid på dygnet du arbetat. Enkel OB – Kompensationsledig tid intjänas med faktorn 1,25 per arbetad timme.

Hur mycket är Premiekomp?

Premiekomp. I Norrbotten har många åkerier premiekomp på mellan åtta och tolv kronor i timmen, berättar ombudsmannen Olov Wiklund. Gruvan och åkerierna konkurrerar om förarna. Men det är många år sedan premiekompen gick upp.

Är utbildning arbetstid?

Tid som används till utbildning räknas som arbetstid, om utbildningen ordnas på arbetstid enligt förteckning över arbetsskift. Utbildning räknas inte nödvändigtvis som arbetstid, även om arbetsgivaren betalar lön för den tid som används till utbildningen.

Får man betalt för komp?

Hur mycket kompensationsledighet du har rätt till räknas fram på samma sätt som övertidserättning. Jobbar du över mellan klockan 06.00 och 20.00 en helgfri vardag ska ersättningen för varje övertidstimme vara 1,5 timme. Övertid under andra tider ska ersättas med två timmar för varje övertidstimme.

Relaterade inlägg: