Vad gör en vält?

Vad gör en vält?

Vad gör en vält?

Vältning är inom jordbearbetning en medveten packning av marken direkt efter sådd. Vältningen trycker ner marken, vilket förbättrar anslutningen mellan frö och markyta. Välten krossar också jordklumpar samt förbättrar vattenhushållningen på fältet.

Måste man välta efter sådd?

Vältning Sandjordar vältas omedelbart efter sådd, lerjordar vältas med ringvält eller piggvält innan. Vältning görs för att packa det översta jordlagret så att fröet inte kommer för långt ner i jorden. Då skapas en god kontakt mellan frö och den fuktiga jorden.

Vad betyder att välta?

välta i ordbok från 1870 Betydelse: Hvälfva om, stjelpa omkull; äfven liktydigt med Vältra.

Hur mycket väger en vält?

Cramo har ett brett utbud av självgående envalsvältar mellan 2 och 21 tons arbetsvikt. Dessa är ofta det effektivaste och smidigaste vid packning av jord, lera eller bergfyllning. Som tillval kan våra vältar från 12 ton hyras ut med packningsdator för dokumentation av utfört arbete.

När vältar man åkern?

Det finns minst två skäl att välta åkern. Det är viktigt att vältningen sker omedelbart efter sådden. Välten packar jorden i ytan och kring det sådda fröet. På så sätt ser man till att fröet ligger i fuktig jord och att det är en god anslutning mellan frö och jord.

Vad har man en Gallervält till?

En gallervält har en trumma bestående av ett galler. Oftast har den ett lasttråg monterat ovanför trumman, där man kan lasta till exempel sten för att öka vikten. Fördelen med gallervält är att den lämnar översta lagret lätt uppluckrat om man kör den på jord.

Relaterade inlägg: