Hur påverkar yttrandefrihet samhället?

Hur påverkar yttrandefrihet samhället?

Hur påverkar yttrandefrihet samhället?

Att fritt få uttrycka sin åsikt skapar den offentliga debatten och all samhällsförändring. Yttrandefriheten är absolut och okränkbar. Men med friheten kommer också ansvar, en måste själv ta ansvar för det en säger och skriver.

Är det för stor frihet på Internet?

En ny rapport visar att friheten på internet i världen minskar för elfte året i rad. Störst försämringar har skett i Myanmar, Belarus och Uganda.

Vad finns det för problem med yttrandefrihet?

Man kan skapa falska opinioner och försöka skrämma människor till tystnad genom hot och hat. Ett av de största hoten mot yttrandefriheten är självcensuren. Hot och hat syftar till att människor inte ska våga yttra sig. De ska bli så trötta och rädda att de inte vågar säga vad de tycker.

Vad får man inte göra i yttrandefrihet?

Yttrandefriheten innebär alltså inte att man får säga eller skriva precis vad som helst. Du får till exempel inte sprida hot, förtal, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller upphovsrättsskyddat material som du inte äger rättigheterna till, förklarar Ängla Eklund.

När gäller inte yttrandefriheten?

Lagar. Inskränkningarna i yttrandefriheten finns bland annat i brottsbalken, i form av förbud mot olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning, och sekretesslagen.

Vad är Databasregeln?

9 § yttrandefrihetsgrundlagen (databasregeln) avses de personer som har hand om ordnandet och utgivningen av en tryckt, periodisk skrift. Detta gäller även om skriften och de upplysningar som tillhandahålls enbart innehåller uppgifter om betalningsanmärkningar.

Varför finns yttrandefrihetsgrundlagen?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Varför grundlagsskydd?

Grundlagsskyddet utgör en viktig del av Sveriges tryck- och yttrandefrihetsmodell. Modellen karaktäriseras av en omfattande detaljreglering på grundlagsnivå, vilket är tämligen unikt internationellt sett, och ett svagt integritetsskydd (där yttrandefriheten värderas betydligt starkare).

Varför kom yttrandefriheten till Sverige?

Offentlighetsprincipen gör det enklare för oss medborgare att upptäcka maktmissbruk och korruption till exempel. Tryckfrihetsförordningen låter oss alla att berätta, sprida kunskap och skapa opinion för förändring av samhället. Den 2 december 1766 trädde "Förordning Angående Skrif- och Tryck-friheten" i kraft.

Relaterade inlägg: