Vad är viktigt att tänka på när du släcker en brinnande person?

Vad är viktigt att tänka på när du släcker en brinnande person?

Vad är viktigt att tänka på när du släcker en brinnande person?

Viktigt att tänka på är att inte kasta filten på branden. Lägg den istället bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Om det börjar brinna i någons kläder, försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

Hur länge håller brandfilt?

När en brandfilt är använd i brand är den förbrukad, den bör då kasseras och ersättas med en ny.

Hur stor brandsläckare ska man ha hemma?

Vi rekommenderar att du har en pulversläckare med 6 kg pulver och brandfilt, då kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum. Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad.

Vad ska man göra om en person brinner?

Om du har andats in farlig brandrök eller fått en brännskada är det viktigt att du kontaktar sjukhus eller din närmaste vårdcentral. Att vara med om en brand kan vara en svår upplevelse. Ofta kan man behöva prata med någon om det som har hänt.

Kan man tvätta en brandfilt?

Brandfilten är också en av de bästa släckningsutrustningarna, ifall det börjar brinna i kläderna på en annan människa. Den rekommenderade storleken är minst 1 cm, för då kan den som släcker en eld skydda sig själv från brännskador. Brandfilten kan tvättas efter användning.

Hur man viker en brandfilt?

Placera filten på en ren och plan yta. Banden ska peka nedåt och sticka fram underifrån. 2. vik vänstra delen över till högra men lämna en bit motsva- rande bredden på förvaringsväskan.

Hur stor brandsläckare Villa?

För hemmet, villan, fritidshuset och kontoret rekommenderas en pulversläckare på minst 6 kg. Släckaren ska vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.

Relaterade inlägg: