När uppstod Indus?

När uppstod Indus?

När uppstod Indus?

På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 26 fvt. Någon gång runt 1500 fvt kommer en folkgrupp med en annan kultur hit från centralasien: Arierna.

Vilken skrift användes i Induskulturen och Mesopotamien?

Induskulturen var en högt utvecklad civilisation, vars ekonomi byggde i första hand på jordbruk och använde koppar och brons. Man praktiserade naturreligion och använde sig av piktografisk skrift.

Vad betyder Indus?

Indus (på sanskrit: सिन्धु, Sindhu, vilket betyder flod) är den viktigaste floden i Pakistan och en av de tre största floderna på Indiska halvön.

Hur många år har hinduismen funnits?

Hinduismen uppstod i Indien för flera tusen år sedan och är en av världens äldsta religioner. Det var inte förrän på 1800-talet som hinduismen fick sitt namn och det är en religion som varken har någon gemensam urkund eller grundare.

Vilka uppfinningar kom till i Mesopotamien?

Skrivkonsten föddes också i Mesopotamien med kilskriften ca 3200 f.Kr. Den användes för många olika språk i mer än 3000 år. Hjulet och plogen är några andra exempel på betydelsefulla uppfinningar från Mesopotamien.

Vem styrde i Indus?

Ashoka - Indiens förste kejsare Indiens förste kejsare, Ashoka (304-232 f.Kr), anses av många vara en av de mest exemplariska...

Vem är hinduismens profet?

Hinduismen har olika inriktningar som kan betraktas som olika religioner. Det finns ingen känd grundare eller profet och hinduismen går inte heller tillbaka till en gudomlig uppenbarelse som upphöjts till norm för tro och livshållning.

Relaterade inlägg: