Hur är det att vara patolog?

Hur är det att vara patolog?

Hur är det att vara patolog?

Som patolog ser hon sig som en central del i vårdkedjan, särskilt vid diagnostiseringen av cancertumörer. – Jag gör utskärningar och obduktioner, mikroskoperar och bedömer olika specialanalyser. Ju mer erfarenhet man får desto mer självständigt kan man arbeta, berättar Sandra Wessman.

Hur mycket tjänar en patolog?

79 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är patologisk anatomisk diagnos?

Begreppet PAD står för patologisk-anatomisk diagnos och avser mikroskopisk undersökning och diagnostik av ett vävnadsprov (exempelvis ett borttaget födelsemärke eller ett vävnadsprov från en koloskopi, större operation eller obduktion) för fastställa om provet är normalt eller avvikande (patologiskt).

Hur lång tid tar det att bli patolog?

Läkarprogrammet är 5,5 år långt och efter grundutbildningen fortsätter man till Allmäntjänstgöring, AT, där man arbetar i 18-21 månader och det är till för att praktiskt arbeta och komplettera det man har lärt sig på utbildningen.

Vad står PAD svar för?

PAD står för Patologisk-Anatomisk Diagnos och beskriver lite mer ingående bland annat vilken typ av tumör det rör sig om, hur stor den är, hur den växte, vilka egenskaper den har, om den visat tecken på spridning till lymfkörtlar och om den fåtts bort i sin helhet.

Vad är patologiskt tillstånd?

Patologiska kroppsliga tillstånd är makroskopiska kroppsliga tillstånd som ofta uppträder i olika sjukdomar.

Relaterade inlägg: