Hur installerar man en dörrklocka?

Hur installerar man en dörrklocka?

Hur installerar man en dörrklocka?

De flesta dörrklockor ljuder i hallen eller kapprummet, trots att det är mera praktiskt att få signalen längre in i våningen, kanske i köket....Planering

  1. Beräkna kabellängden.
  2. Köp kabel och klämmor.
  3. Ta bort ev. gamla ledningar.
  4. Dra kabel och montera ljuddosa och ringknapp.
  5. Välj dörrsignal.

Hur funkar en dörrklocka?

En dörrklocka brukar bestå av en tryckknapp på utsidan av dörren och en ringklocka eller basenhet med inbyggd högtalare på insidan av dörren. Vissa är trådlösa medan andra har en kabel mellan tryckknappen och ringklockan. När någon trycker på knappen ljuder en signal innanför dörren.

Hur kopplar man in en ringklocka?

För att ringklockan bara ska ge ljud ifrån sig vid rätt tillfälle seriekopplas tryckknappen i kretsen (läs mer om seriekoppling i El/elektronik). Tryckknappen har en slutande funktion i kretsen så att när knappen är opåverkad flyter det ingen ström, men när knappen trycks in börjar ringklockan ge ljud ifrån sig.

Hur bygger man en ringklocka?

Gör så här:

  1. Koppla in din gamla ringklocka till ingång 1 och 2 på din dörrsensor (se vårt tidigare inlägg för tydligare instruktion). ...
  2. Lägg till både dörrsensorn och sirenen till din styrenhet.
  3. Skapa en scen där du kopplar ihop dörrsensorn med sirenen.

Vad säger Larmklass 3?

- Larmklass 3. Skalskydd upp till 4m samt invändigt volymskydd. (ej WC, dusch eller utrymme utan fönster mindre än 4m2).

Relaterade inlägg: