Hur blir man socialarbetare?

Hur blir man socialarbetare?

Hur blir man socialarbetare?

För att bli socionom måste du ha en examen från socionomprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Därefter kan du jobba med olika typer av yrken inom socialt arbete. Arbetsuppgifterna varierar beroende på inriktningen men generellt så arbetar du med att förändra människors liv på ett positivt sätt.

Hur lång tid tar det att plugga till socionom?

Utbildningens längd Socionomutbildningen är en 3 ½-årig yrkesförberedande utbildning om 210 hp som leder fram till en Socionomexamen. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta att läsa till magister, vilket tar ytterligare ett år, eller en masterexamen efter två år.

Hur mycket merit behöver man för att komma in på socionomprogrammet?

Antagningsstatistiken för Socionomprogrammet får du kolla upp för de högskolor som du vill gå. Det kan man göra på UHR.se. Det brukar ligga mellan 17-20 poäng (meritpoäng/snittbetyg).

Hur många kommer in på socionom?

Antagna urval 2 Under HT20 personer till Socionomprogrammet vid Stockholms universitet varav 865 i första hand. Totalt antogs 240 personer i det första urvalet varav 32 var män och 207 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 230 personer varav 38 var män och 191 var kvinnor.

Hur många veckor är socionomprogrammet?

Vad är utmärkande för socionomprogrammet? Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram om 7 terminer (210 hp), som leder till socionomexamen. Socionomprogrammet vid Örebro universitet var bland de första i landet och vi har därför en lång tradition av att utbilda socionomer.

Hur mycket får en socionom efter skatt?

Den högsta lönen, som socionom, ligger på 47 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 45 100 kr.

Relaterade inlägg: