Vad menas med diagnoskod?

Vad menas med diagnoskod?

Vad menas med diagnoskod?

Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar och dödsorsaker.

Var hittar man diagnoskod?

Diagnoskod.se? Diagnoskod.se är webbverktyget som hjälper dig att att söka efter korrekt ICD-10-SE-kod och primärvårdskod. Koder som används inom hälso- och sjukvård för att statistiskt beskriva och rapportera sjukdomar, hälsoproblem och dödsorsaker.

Vad är skillnaden mellan ICD-10 och DSM-5?

DSM-5 används internationellt och underlättar vid diagnosticering av psykisk ohälsa och utvecklingsrelaterade tillstånd. I Sverige bör dock diagnossystemet ICD-10 användas enligt Socialstyrelsen. Dock används båda systemen av yrkesverksamma i Sverige. ICD-10 kommer snart att uppdateras till ICD-11.

Vad står RS-virus för?

RS-virus (Respiratory syncytial virus) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år.

Kan vuxna smitta barn med RS-virus?

Alla, både barn och vuxna, kan bli smittade. Ett spädbarn som har haft en RS-virusinfektion blir bara immunt under en mycket kort tid. Det finns risk att drabbas igen. Moderns antikroppar genom bröstmjölken ger inget skydd mot RS-virus.

När används DSM-5?

DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, är tillsammans med WHOs ICD-system, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, det mest utbredda systemet för att kategoriska psykiatriska sjukdomar och tillstånd. DSM-5 är den femte upplagan av diagnosmanualen.

Vad menas med DSM-5?

Diagnoskriterierna i DSM-5 finns publicerade på svenska under beteckningen Mini-D 5, som utkom 2014. I Sverige används DSM-5 som ett komplement till ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, vilket är det officiella diagnossystemet.

Relaterade inlägg: