Hur refererar man utan författare?

Hur refererar man utan författare?

Hur refererar man utan författare?

Om en källa saknar personlig författare anger du organisation, myndighet, företag eller motsvarande som författare i källhänvisningen. Om en tidskriftsartikel eller en tidningsartikel saknar författare skall du välja tidskriftens titel som hänvisning. (Svenska Dagbladet 2015, 21).

Hur skriver man referenser till webbsidor?

Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel. Fullständig URL-adress (http://…), (datum då du hämtade webbsidan från dess plats på nätet).

Hur hänvisar man till en lag Harvard?

När du refererar till lagtexter ska referensen innehålla uppgifter om lagens år och nummer i Svensk Författningssamling (SFS). Om du skriver lagens namn i hänvisningen, använd endast erkända namn eller förkortningar, t. ex. kommunallagen, brottsbalken, BrB.

Hur refererar man till en Sekundärkälla?

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.

Hur man skriver en källa?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Hur man skriver referenser?

Referenslistan. Referenslistan ska innehålla så pass mycket information att den som läser ditt arbete enkelt kan hitta tillbaka till den källa du använt dig av. Den ska vara uppställd i alfabetisk ordning, och innehålla alla källor som refererats till i din text.

I vilken ordning skriver man källor?

Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.

Vad är det viktigaste med att ha en källförteckning när du skriver dina skolarbeten?

När du skriver ett skolarbete, är det viktigt att du anger var du har tagit informationen från. Anledningen är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen, samt lära sig något från den, och inte minst för att de ska kunna utforska samma källor som angetts.

Relaterade inlägg: