Vad kan brist på yttrandefrihet leda till?

Vad kan brist på yttrandefrihet leda till?

Vad kan brist på yttrandefrihet leda till?

Journalister och människorättsförsvarare är särskilt utsatta. I många länder hotas, hatas, förföljs och till och med mördas människor som velat sätta ljuset på orättvisor, korruption eller maktmissbruk och som använt sig av sin yttrandefrihet.

Kan yttrandefriheten begränsas?

Yttrandefriheten är en av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringsformen (RF). Friheten kan emellertid begränsas genom lag (8 kap. 1 § RF) eller i vissa fall genom förordning efter bemyndigande i lag (8 kap.

Var går gränsen för vilka åsikter man får uttrycka?

I Sverige har man rätt att säga nästan vad man vill. Man har rätt att uttrycka sin åsikt i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad som inte är tillåtet, som till exempel att förtala eller kränka en annan person.

Borde yttrandefriheten vara obegränsad?

Obegränsad yttrandefrihet är en viktig rättighet. Obegränsad yttrandefrihet är en rättighet som kränker. Varje elev ska tydligt förespråka en av teserna och utgå ifrån ett nu-då-perspektiv. Genom att använda en historisk situation kan de argumentera för vad som ska gälla för dagens samhälle.

Har yttrandefriheten ingen gräns debatt?

Det finns många exempel genom historien på hur ord och uttryck om grupper av människor har bidragit till förföljelse och våld mot dessa grupper. Det är ett skäl till att det idag finns lagar som begränsar yttrandefriheten, till skydd för andras frihet.

Relaterade inlägg: