Vad är PG förkortning för?

Vad är PG förkortning för?

Vad är PG förkortning för?

PG – förkortningen för den italienska provinsen Perugia. PG – en grupp eikosanoider, hormonliknande ämnen, se Prostaglandiner. Pg – en massenhet, se Petagram. Pg – förkortning för Plusgiro, fram till 2005 kallat Postgiro.

Vad är förkortningen för ev?

Det rätta svaret är att förkortningen av eventuellt är ev.

Vad är en fd?

f.d. – en förkortning av "före detta", se Lista över förkortningar.

Hur förkortas på grund av?

Vi rekommenderar att man förkortar på grund av p.g.a. med punkter. g a. Använder man mellanrum i stället för punkter måste man därför komma ihåg att göra fasta mellanrum.

Hur förkortar man eventuellt?

ev.

  1. 1 Svenska. 1.1 Förkortning.
  2. 2 Tyska. 2.1 Förkortning.

Vad betyder eg på engelska?

e.g. [förkortning] till exempel {prep.}

Vad betyder det om man är Toxic?

- Om det är mycket dåligt uppförande och tjafs i chatten, kan man kalla chatten för ”toxic”. Det kan också användas mot enskilda personer med mycket dålig attityd / beteende.

Vad är RP på Svenska?

RP är en förkortning av Retinitis Pigmentosa. Det är ett samlingsnamn för flera hundra olika ärftliga ögonsjukdomar. Gemensamt för dessa sjukdomar är att näthinnan gradvis förstörs. Sjukdomarna ger synbortfall fläckvis, så kallade blinda fläckar, som successivt breder ut sig.

Hur förkortar man föredetta?

Förkortningar
FörkortningUttydning
avest.avestisk
avledn.avledning
avljudsförh.avljudsförhållande
avs.avseende

Hur förkortar man gamla?

Allmänna förkortningar
FörkortningKlartext
d.v.s.det vill säga
d.y.den yngre
d.ä.den äldre (i äldre texter även "det är" = det vill säga)
ekon.ekonomi

Kan man skriva pga att?

Skriv p.g.a., med punkter. Eftersom förkortningen är en avbrytning är det bra att sätta ut punkter så att läsaren förstår. Det finns också möjlighet att skriva förkortningen med mellanrum: p g a.

Hur skriver man till exempel?

Exempel: "exempel" blir "ex." och "till exempel" blir "t. ex.". Dock kan man förkorta utan punkt, men då skall två eller flera bokstäver särskrivas. Sammandragningar av ord skrivs utan punkt, om förkortningen avslutas med ordets sista bokstav.

Relaterade inlägg: