Hur många har inte råd med mensskydd?

Hur många har inte råd med mensskydd?

Hur många har inte råd med mensskydd?

En undersökning visar att mensfattigdom är ett utbrett problem i Sverige, och så många som var femte kvinna i Sverige inte har råd att köpa mensskydd. Den 28 maj är internationella mensdagen.

Vad kostar det att producera mensskydd?

misskötas bara för att det är så dyrt? Varje månad under 40 år köper 2 miljoner kvinnor i Sverige menstruationsskydd. 170 skydd per år till en kostnad av 75 kr. som helst och borde sålunda undandras från privata profitintressen.

Kan man få gratis mensskydd?

I dagsläget har de flesta EU-länder tampongskatter på 20 procent. Men Skottland har gått i bräschen och beslutat om gratis mensskydd till alla kvinnor. Kanada, Storbritannien och Irland har slopat momsen på mensskydd helt. I Sverige och Danmark är nivån 25 procent.

I vilket land är mensskydd gratis?

Flera länder har lagstiftat om gratis mensskydd i skolan efter att behovet visat sig vara stort, exempelvis England och Nya Zeeland. Runt om i Sverige har elever själva drivit frågan på sina skolor och tillgängliga mensskydd är något målgruppen efterfrågar.

Hur många kvinnor har inte råd med mensskydd i världen?

Att ha tillgång till mensskydd handlar om värdighet och hälsa – en lyx som uppemot en miljard kvinnor saknar. Å andra sidan bidrar plastbaserade engångsbindor till en procent av världens hushållsavfall.

Var femte kvinna i Sverige har inte råd med mensskydd?

Drabbar var femte kvinna i Sverige Siffrorna visar också att värst drabbad är arbetssökande och sjukskrivna, där varannan person inte haft råd med mensskydd. Även bland tonåringar är problemet utbrett då var tredje har drabbats under det senaste året.

Relaterade inlägg: