Hur många neurosedynskadade?

Hur många neurosedynskadade?

Hur många neurosedynskadade?

Snart visade det sig att talidomid kunde orsaka svåra fosterskador. Barn föddes med typiska extremitetsförändringar, men även en mängd andra organ som hjärta, öron, ögon, njurar, könsorgan, anus och centrala nervsystemet skadades. Omkring 10 000 barn med talidomidembryopati föddes runt om i världen.

När stoppades Neurosedyn?

Läkemedelskatastrof. När de första neurosedynskadade barnen föddes visste ingen vad som var orsaken. Efter larm i december 1961 stoppades preparatet, men då var det för sent.

När var Neurosedyn?

För femtio år sedan, i november 1961, uppdagades Neurosedynkatastrofen. Då stod det klart att talidomid – i Sverige sålt under namnet Neurosedyn – inte var det harmlösa läkemedel man hade trott.

Vad används Neurosedyn för?

I Sverige tillverkades talidomid av Astra under varumärket Neurosedyn. Medicinen, som marknadsfördes som ett ofarligt sömnmedel särskilt lämpligt för gravida kvinnor, visade sig sedan ge extremt allvarliga biverkningar i form av fosterskador. Neurosedynskandalen orsakade mer än 10 000 missbildade barn i 46 länder.

Vad kallas de skador missbildningar som ett läkemedel orsakar hos ett foster?

Neurosedynskandalen inträffade under det tidiga 1960-talet då läkemedelssubstansen talidomid, i Sverige marknadsförd av läkemedelsföretaget Astra, under varunamnet Neurosedyn, ledde till födseln av missbildade barn och ett okänt antal fosters död.

När förbjöds Neurosedyn i Sverige?

Lenz kontaktade forskningschefen för tillverkaren Grünenthal i november 1961 eftersom han misstänkte att det var deras läkemedel som orsakade skadorna och försäljningen stoppades 24 november 1961. Information om dem spreds sedan till Sverige sent under 1961 och försäljningen stoppades även här.

Vad kan ge fosterskador?

Tungt narkotikamissbruk (injicering eller dagligt missbruk) är förenat med betydligt förhöjda risker för blödningar, avlossning av livmoderkakan, missfall, fosterdöd, havandeskapsförgiftning, för tidig födelse eller förlossningskomplikationer som kan påverka både mamman och barnet, ett exempel är mekoniumaspiration, ...

Hur vet man om barnet är friskt?

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret inne i livmodern. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattenprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar. All fosterdiagnostik är frivillig.

Relaterade inlägg: