Hur många Omtentor får man göra?

Hur många Omtentor får man göra?

Hur många Omtentor får man göra?

Du har rätt till en ordinarie tenta och två omtentor på varje kurs. Utöver detta är det upp till kursledaren att avgöra om du kan ges möjlighet till ytterligare tentatillfällen. För att skriva en omtenta måste du anmäla dig i förväg. Detta gör du via Ladok-tjänster.

Hur anmäler man sig till kurser KTH?

Du anmäler dig på antagning.se. Där hittar du också tydliga instruktioner för hur du går tillväga och viktiga datum för anmälan. Det är möjligt att göra sena anmälningar till kurser efter sista anmälningsdag eller efter urval fram till kursstart så länge kursen är sökbar på antagning.se.

Får man läsa samma kurs två gånger universitet?

Man läser inte om samma kurser på högskola. Det är skillnad från gymnasiet.

När söka kurser KTH?

En förutsättning för att få delta i studier är att studenten varje vår och höst gör en anmälan till kurser inför kommande termin. Detta görs via antagning.se mellan den 1-15 november respektive 1-15 maj. I och med kursanmälan har studenten anmält sin avsikt att studera och delta i undervisningen.

När börjar kurserna på KTH?

Valperioden är 10-21 augusti 2021. De obligatoriska kurserna kommer automatiskt in i samband med antagning till Masterprogram.

Relaterade inlägg: