När har Pfizer utdelning?

När har Pfizer utdelning?

När har Pfizer utdelning?

Pfizer delar i november 2020 ut aktier i Viatris Inc. Denna utdelning omfattas av Lex-Asea reglerna och ska inte beskattas. Istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i Pfizer fördelas så att 2,7 procent av anskaffningsutgiften på aktierna i Pfizer flyttas över till aktierna i Viatris.

Hur deklarera Pfizer?

Av anskaffningsutgiften för aktier i Pfizer Inc. bör 97,3 procent hänföras till dessa aktier och 2,7 procent till erhållna aktier i Viatris Inc (Newco). Den särskilda rätten (SR ) avser försäljning av erhållna aktier i Viatris Inc. Denna försäljning ska redovisas i deklarationen 2021.

Hur många aktier finns det i Volvo?

Den , den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 084 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 4 A-aktier och 240 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 6 baserat på antalet registrerade aktier.

Vad är en Uppskovsaktie?

Aktierna säljs Det omkostnadsbelopp som du då ska använda dig av är inte vad som betalades för de bortbytta aktierna, utan vad dessa värderades till vid bytet. På sidan Aktiehistorik finns omkostnadsbelopp för flera av de större andelsbytena under respektive aktie.

Hur många procent av Volvo äger Sverige?

Aktiefördelning, 31 December 2021
Antal aktieägareRöstandel, %
1.001–10.000 aktier49.6945.9
10.001–100.000 aktier3.8343.3
100,001-54787.9
Totalt362.144100.0

Hur mycket delar Volvo ut per aktie?

För 2021, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att betala ut 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,50 kronor per aktie i en extra utdelning, totalt 13 kronor per aktie.

Vad är fraktioner aktier?

Split med obligatorisk inlösen innebär att en aktie delas upp i två (eller flera) aktier varpå en av aktierna automatiskt löses in mot ett bestämt belopp. Inlösen med inlösenrätter fungerar på så vis att aktieägarna får ett antal inlösenrätter tilldelade.

Vem äger mest av Volvo?

Vd Håkan Samuelsson är störste ägare med drygt 1,8 miljoner aktier som i fredags var värda cirka 119 Mkr. Storägare är också finanschefen Björn Annwall, närmare 146 000 aktier, och produktchefen Henrik Green med drygt 87 000 aktier.

När delas Volvos extrautdelning ut?

AB Volvo kallar till extra bolagsstämma. Styrelsen föreslår (punkt 6) att likviden från avyttringen av UD Trucks som slutfördes i april i år ska delas ut till aktieägarna och föreslår därför en extra utdelning om 9,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för den extra utdelningen ska vara den .

Hur mycket ger Volvo i utdelning?

För 2021, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att betala ut 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,50 kronor per aktie i en extra utdelning, totalt 13 kronor per aktie.

När betalas Volvos utdelning ut 2022?

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 6,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 6,50 kronor per aktie i extrautdelning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 8 april 2022.

Relaterade inlägg: