Hur utvecklades livet på jorden?

Hur utvecklades livet på jorden?

Hur utvecklades livet på jorden?

Man tror att livet bildades för ungefär 3.5 miljarder år sedan genom att blixtar slog ner i varma vattensamlingar där det fanns ämnen som reagerade med varandra med blixtens hjälp. Ur de ämnena bildades de första levande cellerna, de så kallade urcellerna.

När kom de första organismerna?

Under de första tre miljarder åren i livets historia, hade det endast funnits encelliga organismer, men för ungefär 600 miljoner år sedan uppstod flercelliga varelser. De första flercelliga organismerna man känner till är de s.k. ediacaradjuren, en grupp platta djur som finns som fossil i Ediacara i Australien.

Vad kom först växter eller djur?

Växterna var första livet på landet. De liknade lummer och ormbunkar. Leddjur var första djur som levde över vattenytan.

När kom de första enkla cellerna?

För cirka 2,5 miljarder år sedan fanns mikroorganismer (cyanobakterier) som producerade syre. I slutet av prekambrium utvecklades i haven och andra vattensamlingar de första flercelliga djuren, växterna (alger) och svamparna.

Vilka djur kom först?

Först i början av kambrium, för 542 miljoner år sedan, dyker det upp omisskännliga djur – nässeldjur, armfotingar, klomaskar, leddjur, blötdjur och ryggsträngdjur – och de gör det med en plötslighet som är anmärkningsvärd.

Relaterade inlägg: