Hur mycket ved för att värma ett hus?

Hur mycket ved för att värma ett hus?

Hur mycket ved för att värma ett hus?

Om man eldar 2,5 kilo ved varje timme blir det dagar= 1 800 KG. Vilket är ungefär 4-5 m3 (kubikmeter) staplad ved eller 7-9 m3 stjälpt mått. Räkna alltid med att ha plats för minst 2 års förbrukning i vedbod eller förråd och ta höjd för kalla vintrar när du köper hem veden/eller kapar den själv.

Hur mycket ved får man ut av ett träd?

1 kbm långved motsvarar ungefär 0,6 kbm fast ved. 1 kbm stjälpt motsvarar ungefär 0,35 kbm fast ved. 1 kbm travat motsvarar ungefär 0,58 kbm fast ved.

Hur mycket ved går åt i en kamin?

Om man eldar 2,5 kilo ved varje timme blir det dagar= 1 800 KG. Vilket är ungefär 4-5 m3 (kubikmeter) staplad ved eller 7-9 m3 stjälpt mått. Räkna alltid med att ha plats för minst 2 års förbrukning i vedbod eller förråd och ta höjd för kalla vintrar när du köper hem veden/eller kapar den själv.

Hur mycket ved blir det av en björk?

Du får antagligen mellan en halv och fem kubik från en björk. Från en jättebjörk kan du få nästan 10 kubik :-) Hur mycket ved får jag ut av en björk?

Hur mäter man ved?

En virkeshög kan vanligen mätas i längd, bredd och höjd. Sedan multiplicerar man samman dessa tre siffror. Det mått man får då kallas travat mått (m3tr) och enheten visar alltså hur stor plats den virkeshögen tar, inte hur mycket ved det är.

Hur mycket ved går åt braskamin?

Om man eldar 2,5 kilo ved varje timme blir det dagar= 1 800 KG. Vilket är ungefär 4-5 m3 (kubikmeter) staplad ved eller 7-9 m3 stjälpt mått. Räkna alltid med att ha plats för minst 2 års förbrukning i vedbod eller förråd och ta höjd för kalla vintrar när du köper hem veden/eller kapar den själv.

Relaterade inlägg: