Hur mycket kol binder ett träd?

Hur mycket kol binder ett träd?

Hur mycket kol binder ett träd?

En kubikmeter stamved innehåller kol som motsvarar cirka 750 kg CO2. En hektar vanlig skog i Norden som växer med i genomsnitt 5 kubikmeter per år lagrar därför årligen knappt 4 ton koldioxid i stammen.

Hur mycket koldioxid släpper ett kalhygge ut?

Om man räknar med att ett hygge har kommit i balans efter 10 år betyder detta att varje hektar kalhygge i Sverige har släppt cirka 90 ton koldioxid under sina första 10 år. Eftersom vi kalavverkar cirka 200.000 ha varje år i Sverige så motsvarar detta 18 miljoner ton koldioxid per år.

Hur påverkas ekosystemet av kalhygge?

Ett kalhygge påverkar områdets ekologi. När alla träd tas bort på en gång försvinner också stora delar av växt- och djurlivet på platsen. Dels följer delar av det med när avverkningen sker, dels försvinner förutsättningarna för liv när träden är borta.

Hur mycket kol i trä?

Under hela tiden som en träprodukt är i bruk lagras kol motsvarande ungefär 0,9 ton atmosfärisk koldioxid per kubikmeter träprodukt, eller cirka 1,8 ton per ton träprodukter. Själva kolinnehållet i träprodukten är ungefär hälften av dess massa.

Varför släpper kalhyggen ut koldioxid?

När alla träd på en plats avverkas på samma gång tar det lång tid innan områdets skog återigen tar upp koldioxid och fungerar som kolsänka. Och växtligheten i området, en annan kolsänka, minskar eller försvinner.

Relaterade inlägg: