Varför brinner det i munnen?

Varför brinner det i munnen?

Varför brinner det i munnen?

Burning Mouth Syndrome, BMS, är ett kroniskt smärtsyndrom i munnen som cirka fyra procent av Sveriges befolkning lider av. Sjukdomen drabbar främst medelålders och äldre kvinnor. Smärtan upplevs som brännande eller stickande. Värst drabbas tungan men även gom, läppar och tandkött kan påverkas.

Varför bränner det i gommen?

Om du får ont i gommen kan det vara på grund av skador i munnen. Ibland kan det bero på att du har bränt dig i gommen efter intag av heta drycker eller mat. Du kan få ont, bli svullen och få sår eller blåsor i gommen och munnen. Även muntorrhet under längre tid kan leda till blåsor, sår och svullen gom.

Varför svider det i gommen?

Möjliga orsaker Om du får ont i gommen kan det vara på grund av skador i munnen. Ibland kan det bero på att du har bränt dig i gommen efter intag av heta drycker eller mat. Du kan få ont, bli svullen och få sår eller blåsor i gommen och munnen. Även muntorrhet under längre tid kan leda till blåsor, sår och svullen gom.

Vad beror Tungsveda på?

Orsak. * Beläggning på tungan: Bristande munhygien där såväl matrester, restprodukter från rökning och/eller snus/kaffe ansamlas tillsammans med bakterier som producerar illaluktande svavelföreningar. Sekret från näshålan som kvarligger på tungan (”postnasal drip”).

Hur snabbt utvecklas muncancer?

Muncancer ger ofta väldigt litet symptom och förorsakar inte smärta i början, och därför kan det ta tid innan patienterna söker vård. Den utvecklas också snabbt, och sänder redan i ett tidigt skede metastaser till lokala lymfkörtlar på halsen, och senare till lungor, lever och skelett.

Relaterade inlägg: